Pomoć u izboru dijamantske rezne ploče

Masine i Alati - Pomoć u izboru dijamantske rezne ploče - Veleprodaja alata

Za tvrde materijale

 

Postoje situacije, kada nije dovoljna otpornost čelika i tvrdoća vidije. U takvim prilikama treba se okrenuti najtvrđem materijalu: dijamantu.

Pećar, keramičar, građevinar visoke ili niske gradnje, kamenorezac, izrađivač nadgrobnih spomenika, zidar, tesar, električar, monter vodovoda ili grejanja - sve su to struke, poslovi, u kojima je zbog korišćenih, primenjenih materijala neophodno koristiti dijamantske alate. Ti materijali mogu biti: beton, cigla, granit, mermer, šamot, peščar, prirodni kamen, keramičke pločice, gres pločice, asfalt, salonit ploče, malter, itd. – a ti materijali ne mogu biti prepreka za dijamantske alate. Obrada najčešće podrazumeva sečenje, ali naravno i pri ovim poslovima je potrebno brušenje, bušenje, pa čak i glodanje. Pošto se u ovim poslovima ipak najčešće seku materijali, u nastavku ćemo govoriti isključivo o tome.

 

Prilikom izrade rezne ploče koristi se čelična ploča kružnog oblika, na čiji spoljni obod se pomoću specijalnog vezivnog materijala nanose dijamantske čestice. Mogućnost primene ploče uveliko zavisi od načina izrade, kvaliteta vezivnog materijala, pa i gustine čestica. Ponuda je bogata. U prodaji se mogu naći razne ploče brojnih proizvođača. S pravom postavljate pitanje: na osnovu čega vršimo odabir dijamantskih reznih ploča?

 

Izbor rezne ploče

Prilikom odabira rezne ploče najvažnije je znati, za koji materijal je želimo koristiti. Pri odabiru za odgovarajući materijal izbeći ćemo neugodnosti, pa i dodatne troškove usled nekvalitetne rezne površine i brzog trošenja rezne ploče. U odabiru odgovarajućeg tipa nam pomažu natpisi i piktogrami, ali je od veliki koristi tabela koju obezbeđuje proizvođač.

 

Najuočljivije je oblikovanje dijamantskih segmenata:

 

Segmentirana izvedba. Otvori među segmentima hlade reznu ploču i odstranjuju prašinu iz žleba. Ovakav oblik omogućava brzo napredovanje i u materijalima koji izrazito habaju (troše) ploče (peščar, asfalt, itd.). Najrasprostranjeniji oblik.

 

Rezna ploča sa neprekidnom oštricom. Obezbeđuje čistu površinu sečenja, bez ispucalih ivica. Pogodna je za sečenje keramičkih i podnih pločica. Nedostatak im je sklonost ka zagrevanju upravo zbog neprekidne oštrice. Zbog toga može se koristiti uz hlađenje vodom odnosno sa prekidima i radu.

 

Turbo izvedba. Rezna površina je se prekidima, pa se lakše odstranjuje materijal. Rupe na reznoj ploči obezbeđuju hlađenje.

 

Rezna ploča sa turbo izvedbom, rebra obezbeđuju aktivno hlađenje i izuzetnu čvrstinu. Pogodna je za opštu primenu u građevinarstvu.

 

Turbo, sa većom visinom segmenata. Modernija verzija turbo izvedbe. Segmenti veće visine obezbeđuje efikasnije odstranjivanje materijala. Za univerzalnu primenu.

 

Specijalna rezna ploča turbo izvedbe. Izvedba segmenata sa strane smanjuje trenje. U čeličnoj ploči postoje rupe za hlađenje, čime se sprečava pregrevanje. Ojačani srednji deo obezbeđuje veću stabilnost i manje vibracija.

 

To je spoj rezne ploče se segmentima i turbo rezne ploče. Izvedba obezbeđuje veliku brzinu sečenja i duži životni vek.

 

Ako se izabere odgovarajuća rezna ploča, očekuje se od nje da obezbedi čiste i ravne rezne ivice, da brzo seče, ima dugačak životni vek i odgovarajući odnos cene i vrednosti. Pri ovom zadnjem treba imati u vidu dve stvari:

- koliko često će se koristiti ploča, i

- koliko košta sečenje 1 dužnog metra.

 

Ukoliko se ploča koristi retko, s vremena na vreme, nepotrebno je uložiti novac u proizvod premium kategorije, jer zbog retkog korišćenja nećete moći iskoristiti njenu trajnost i brzinu. U tim slučajevima najbolji izbor je proizvod Extol Craft standardnog kvaliteta – u skladu sa vrstom materijala.

Ako se često koristi ploča, markantno dolaze do izražaja njene prednosti u brzini i u dužem životnom veku. Pored toga pri takvoj upotrebi važan kriterij predstavlja i kvalitet reza. Iako su rezne ploče Extol premium kategorije i industrial kvaliteta skuplje, njihova izvedba i kvalitet korišćenih materijala izrade obezbeđuje duži životni vek. Zbog toga može se desiti, da troškovi računati po 1 metru reza mogu biti mnogo niži nego da ste koristili 2-3 jeftinije rezne ploče. O uštedi vremena zbog brže obavljenog posla i da ne govorimo.

 

Pomoćna sredstva, koja su neophodna

Da bi smo mogli koristiti reznu ploču, neophodna je odgovarajuća ugaona brusilica. Sa aspekta zaštite na radu važno je znati, da na ugaonu brusilicu ne smemo montirati veću ploču od fabrički propisane, i ne smemo zaboraviti postaviti štitnik. Drugi i možda najvažniji faktor radnog procesa jeste čovek. Možda zvuči ofucano, ali je istina: rad sa dijamantskom reznom pločom zahteva veliku pažnju. Rukovalac mora poznavati način korišćenja mašine, a mora brinuti i o zaštiti svoga zdravlja.

Zbog toga je važno, da pored odgovarajućeg zaštitnog odela koristi štitnik za uši, ukoliko ne želi da posle celodnevnog sečenja čuje stalno zujanje u ušima.

Ako neko duže vremena seče materijale, može udisati 2-3 do vrha napunjene kafene kašike prašine, ako ne koristi zaštitnu masku.

Postoji jedno zlatno pravilo: bolje je imati staklo ispred vlastitih očiju nego vlastito stakleno oko. Zaštitne naočari su u stanju da zaustave sitne komadiće materijala, koji eventualno lete ka oku, a mogu se nositi i preko naočara za poboljšanje vida. Zaštitne rukavice treba koristiti kako bi se izbegle povrede pri radu sa oštrim ivicama.

Dakle, ako krvavim rukama ne želite zakrvaviti radni komad, i za 5 godina želite slušati zvuk povetarca, važan vam je vid, a ne želite teško disanje koje garantuje silikoza: čuvajte svoje zdravlje!

 

Upotreba

Prilikom postavljanja rezne ploče obratite pažnju, da između podmetača za pričvršćivanje i ploče ne dođe nikakvo strano telo. Time možete sprečiti udaranje ploče. Ploču uvek treba montirati u skladu sa smerom obrtaja. Kod novih ploča to je jednostavno, jer postoje jednoznačne oznake o tome. Šta treba uraditi, ako su nestale oznake sa već korišćene ploče? U tim slučajevima prstima pređite preko segmenta i osećaćete da u jednom pravcu grebe. To znači, da u tom smeru stoje čestice dijamanta, dakle čestice uvek treba okrenuti suprotno smeru obrtaja.

Suve rezne ploče mogu se koristiti i sa vodenim hlađenjem. Tada zbog boljeg hlađenje može se produžiti životni vek ploče. Rezne ploče sa vodenim hlađenjem ne smete koristiti za suvo rezanje.

Važno je znati: ploču nemojte pritiskati u materijal. Dovoljna je snaga koja se ispoljava samom masom mašine. Za vreme sečenja imajte ujednačenu brzinu, da ne dođe do osetnog smanjenja broja obrtaja mašine.

Ploču nemojte preopterećivati. Dubina sečenja ≈ prečnik ploče × 0,2. U slučaju debljih materijala bolje secite u više koraka. Tada je efikasnije odstranjivanje materijala, a i ploča se ne pregrejava. Kod dugotrajnog sečenja izvadite ploču iz radnog komada i hladite je u praznom hodu 10-12 sekundi.

Nemojte pokušavati lučno sečenje. Rezne ploče su pogodne samo za ravno sečenje.

Kod sečenja tvrđih materijala ploča može postati tupa. Tada je sečenjem mekšeg kamena (npr. krečnjaka) moguće ponovno oštrenje.

Zbog zaštite na radu rezne ploče se ne smeju koristiti za brušenje. Za brušenje postoje posebne ploče, na kojima se segmenti nalaze sa strane.

 

Greške pri sečenju

Poznatiji proizvođači za rezne ploče daju 1-2 godine garancije. (Npr. za Extol ploče to su 2 godine.) Garancija se međutim ne odnosi na kvarove usled neodgovarajućeg korišćenja ili kvara mašine. Na osnovu habanja 8trošenja) ili boje ploče mogu se zaključiti greške pri sečenju. Ako primećujete smetnje pri radu, temeljno pregledajte ploču. Oblik, mesto, obim, itd. habanja upućuju vas na način korišćenja ploče. Nekoliko karakterističnih grešaka:

 

Pojava: preterano trošenje segmenta

Mogući razlozi: Isuviše mekan noseći materijal dijamantskih čestica. Neodgovarajuće hlađenje. Udaranje osovine mašine u smeru osovine. Mali broj obrtaja ili spor pomak.

Šta učiniti: birajte odgovarajuću ploču. Povećajte količinu vode za hlađenje ili češće hladite ploču u praznom hodu. Proverite ležajeve osovine, po potrebi zamenite ih. Obezbedite rad sa odgovarajućim brojem obrtaja, a po potrebi povećajte pomak.

 

Pojava: Jednostrano trošenje segmenata.

Mogući razlozi: Greška u kružnom kretanju. Ploča udara radijalno i/ili aksijalno. Oštećene, zaprljane ploče za fiksiranje rezne ploče.

Šta učiniti: Proverite udaranje i ležajeve osovine; po potrebi zamenite ih. Očistite osovinu i ploče za fiksiranje, ako su oštećene, zamenite ih.

 

Pojava: Ispod segmenta ploča se preterano troši.

Mogući razlozi: Korišćenje neodgovarajuće rezne ploče za dati materijal. U toku sečenja prašina troši ploču.

Šta učiniti: birajte odgovarajuću ploču. Smanjite dubinu sečenja. Povećajte količinu vode za hlađenje ili češće hladite ploču u praznom hodu.

 

Pojava: pucanje ploče.

Mogući razlozi: Noseći materijal je isuviše tvrd. Prevelika je brzina pomaka. Ploča zapinje. Neodgovarajuće hlađenje.

Šta učiniti: Zamenite ploču! Birajte odgovarajuću ploču u skladu sa kvalitetom sečenog materijala. Smanjite brzinu pomaka. U toku sečenja nemojte naginjati i nemojte zaokrenuti ploču. Povećajte količinu vode za hlađenje ili češće hladite ploču u praznom hodu.

 

Pojava: lome se ili se odvajaju segmenti.

Mogući razlozi: Noseći materijal je isuviše tvrd. Prevelika je brzina pomaka. Opterećenje na mahove. Ploča zapinje. Neodgovarajuće hlađenje.

Šta učiniti: Zamenite ploču! Birajte odgovarajuću ploču u skladu sa kvalitetom sečenog materijala. Pobrinite se za odgovarajuće fiksiranje radnog komada. Smanjite brzinu pomaka. U toku sečenja nemojte naginjati i nemojte zaokretati ploču. Povećajte količinu vode za hlađenje ili češće hladite ploču u praznom hodu.

 

Pojava: menja se boja segmenata ili delova ispod njih.

Mogući razlozi: Korišćenje neodgovarajuće ploče. Prevelika je brzina pomaka. Neodgovarajuće hlađenje.

Šta učiniti: Birajte odgovarajuću ploču u skladu sa kvalitetom sečenog materijala. Smanjite brzinu pomaka. Povećajte količinu vode za hlađenje ili češće hladite ploču u praznom hodu.

 

Pojava: Ploča ne seče.

Mogući razlozi: Neispravan smer obrtaja. Noseći materijal je isuviše tvrd. Ploča je istrošena. Ploča je postala tupa.

Šta učiniti: Okrenite ploču u smer obrtaja. Birajte odgovarajuću ploču u skladu sa kvalitetom sečenog materijala. Naoštrite ploču na taj način, što ćete obaviti nekoliko rezova u abrazivnom materijalu.

 

Ukoliko i nakon otklanjanja navedenih grešaka niste zadovoljni kvalitetom ploče, potražite savet na mestu kupovine.

 

Extol-ovim dijamantskim reznim pločama možete seći mnoge tvrde materijale, koje se koriste u građevinarstvu. Prilikom izbora ploče morate uzeti u obzir vrstu materijala za sečenje, kao i odgovarajući odnos cene i vrednosti.

Pri izboru najprikladnije dijamantske rezne ploče za dati materijal pomaže vam priložena tabela, ali nije na odmet potražiti mišljenje specijalizovanih trgovaca.

Za povremeno i kratkotrajno korišćenje najekonomičniji odgovor jesu rezne ploče Extol Craft. Za intenzivno i često korišćenje više ne odgovara životni vek Extol Craft ploča, U tim slučajevima korišćenjem reznih ploča Extol Premium poslove sečenja možete obaviti brže, kvalitetnije i dugotrajnije.