Čekić gumeni beli 50mm 280g 8oz EP

Čekić gumeni beli 50mm 280g 8oz EP

Glavne prednosti
Ovde se koristi proizvodni proces u kome se gumena glava direktno ubrizgava u kalup na matrici od fiberglasa.
Ovim se postiže jedinstvena veza tako da čak i nakon veoma dugog perioda upotrebe, glava ne padne sa osovine
SKU: 8811111
Katalog proizvoda: 
490 RSD