Čekić gumeni beli 60mm 480g 16oz EP

Čekić gumeni beli 60mm 480g 16oz EP

Glavne prednosti
Ovde se koristi proizvodni proces u kome se gumena glava direktno ubrizgava u kalup na matrici od fiberglasa.
Ovim se postiže jedinstvena veza tako da čak i nakon veoma dugog perioda upotrebe, glava ne padne sa osovine
SKU: 8811113
Katalog proizvoda: 
690 RSD