Čekić gumeni crni 60mm 480g 16oz EP

Čekić gumeni crni 60mm 480g 16oz EP

Glavne prednosti
Ovde se koristi proizvodni proces u kome se gumena glava direktno ubrizgava u kalup na matrici od fiberglasa.
Ovim se postiže jedinstvena veza tako da čak i nakon veoma dugog perioda upotrebe, glava ne padne sa osovine
SKU: 8811103
Katalog proizvoda: 
670 RSD