Čekić gumeni crni 80mm 910g 32oz EP

Čekić gumeni crni 80mm 910g 32oz EP
Glavne prednosti
Ovde se koristi proizvodni proces u kome se gumena glava direktno ubrizgava u kalup na matrici od fiberglasa.
Ovim se postiže jedinstvena veza tako da čak i nakon veoma dugog perioda upotrebe, glava ne padne sa osovine
SKU: 8811105
Katalog proizvoda: 
1.036 RSD