Dleto za beton

Dleto za beton

300x16mm

SKU: 8842130
Brend: 
Katalog proizvoda: