Metar 5 m , 2 stop , EP

Metar 5 m , 2 stop , EP

Metar, 5m, širina trake 19mm
Precizan, obložen gumom radi ugodnijeg i sigurnijeg hvata
2 x dugme za zaustavljanje

SKU: 3155
Katalog proizvoda: 
318 RSD