OSCILIRAJUĆA PRSKALICA, 15 rupa

OSCILIRAJUĆA PRSKALICA, 15 rupa

Oscilirajuća ležeća prskalica sa 15 mlaznica i antibloking sistemom

SKU: 8876468
Katalog proizvoda: 
1.505 RSD