Pištolj za purpenu aluminijum

regulacija protoka, teflon prihvat
SKU: 8845205
Katalog proizvoda: