POTAPAJUĆA PUMPA 370 W , 72 M

POTAPAJUĆA PUMPA 370 W , 72 M

Potopna vretenasta pumpa dizajnirana je za ispumpavanje čiste vode bez mehaničkih kontaminacija (pesak, šljunak ...) iz bušotina, šahtova, bunara ili rezervoara.
Može se koristiti za snabdevanje čistom vodom iz bušotina i rezervoara, za navodnjavanje, pumpanje vode do većih visina itd.
Idealan tip pumpe za dugotrajno ispumpavanje vode iz dubokih bunara
Jake ušice za vešanje za sigurno pričvršćivanje u bušotinu
Kondenzator, zaštita od preopterećenja i prekidač smešteni su u posebnu kutiju
Zaptivač motora je podmazan dvostrukim mehaničkim (keramičko-grafitnim) zaptivačem i zaptivkom sa gumenim prstenom

SKU: 8895061
Katalog proizvoda: 
16.236 RSD