UNIMER DIGITALNI 300V EC

UNIMER DIGITALNI 300V EC

Opsezi merenja: jednosmerni napon 2/20/200 / 300V, naizmenični napon 2/20/200 / 300V,
jednosmerna struja 200mA, otpor 2kΩ / 20kΩ / 200kΩ / 2000kΩ
Test diode, merenje kontinuiteta kola,
Displej 4000, baterija 12V 23A (uključeno),
Težina sa baterijom 110g
Standardi: 300V CATIII, CE
Vrlo kompaktan mali multimetar koji možete lako staviti u džep
Prostor za skladištenje sondi u multimetru

SKU: 417400
Brend: 
Katalog proizvoda: 
1.342 RSD