HERON - KORIŠĆENJE AGREGATA

HERON - KORIŠĆENJE AGREGATA
HERON - KORIŠĆENJE AGREGATA
HERON - KORIŠĆENJE AGREGATA
HERON - KORIŠĆENJE AGREGATA
HERON - KORIŠĆENJE AGREGATA
HERON - KORIŠĆENJE AGREGATA
HERON - KORIŠĆENJE AGREGATA
HERON - KORIŠĆENJE AGREGATA
HERON - KORIŠĆENJE AGREGATA
HERON - KORIŠĆENJE AGREGATA
HERON - KORIŠĆENJE AGREGATA

(Ovi postupci rukovanja su prikazani na monofaznom agregatu 2,8 kW /šifra artikla:8896116/, ali uglavnom postupak je isti i za naše ostale agregate, ali i za agregate drugih proizvođača. Razlike možete pronaći u detaljnim uputstvima svakog proizvoda.)

Postupci pre pokretanja mašine

UPOZORENJE!

 • Pre obavljanja sledećih mera kontrole agregat postavite na sigurnu, vodoravnu podlogu. Isključite motor i zatvorite slavinu za gorivo, skinite lulu svećice za paljenje. Pazite da ne dodirnete vrele delove motora. Stavljanje u pogon prema zapisniku o prijemu vrši prodavac, ili na osnovu dogovora sa prodavcem i uputstava prodavca stavljanje u pogon može obaviti i sam vlasnik. Ukoliko prodavac nije stavio u pogon mašinu, i nije pokrenuo agregat, postupite prema sledećem redosledu:

1. Vizuelni pregled mašine

Nakon raspakovanja mašine vizuelno proverite površinu mašine, odnosno proverite osnovne funkcije mašine.
Uverite se, da se nigde ne vide nepriključeni ili olabavljeni kablovi. Ukoliko je to slučaj, grešku otklonite u jednom od servisa koji su u ugovornom odnosu sa preduzećem. Pre punjenja goriva u rezervoar za gorivo proverite rezervoar za gorivo, prvenstveno priključke vodova za gorivo.

2. Punjenje rezervoara ulja

UPOZORENJE!

 • Eksploatacija motora s nedovoljnom ili prevelikom količinom ulja može prouzrokovati teška oštećenja motora, kao i gubitak garancije..
 • Nivo ulja treba proveriti pre svakog pokretanja, u vodoravnom položaju uređaja pri isključenom motoru.
 • Senzor nivoa ulja zaustavlja motor u slučaju naglog smanjenja nivoa ili oticanja ulja.
 • Bez obzira na primenu senzora nivoa ulja rukovalac mora proveriti nivo ulja pre početka svake eksploatacije.
 • Senzor nivoa ulja se ne sme isključiti ili demontirati.
 • Rukovalac je dužan da proveri nivo ulja pre svake upotrebe prema tabeli o poslovima održavanja.

PREPORUČENE VRSTE ULJA

Smeju se koristiti samo ulja poznatih marki, izvanrednog kvaliteta u originalnom pakovanju (npr. Shell Helix Super SAE 15W40, Castrol GTX 15W40 ili njima ekvivalentna univerzalna ulja) koja ispunjavaju zahteve klase kvaliteta ulja API min. SH- SG/CD ili iznad njih. Klasa kvaliteta ulja označena je na ambalaži.

Npr. ulja viskoziteta SAE 15W40 imaju savršen odnos viskoziteta i temperature pri umerenim klimatskim uslovima u Mađarskoj. Zbog toga predlažemo korišćenje ulja iz ove ili više klase viskoziteta (npr. ulje 15W50 za ekstremno visoke temperature, a 10W40 ili 5W40 na mrazevima oko -20°C.

NALIVANJE I DOLIVANJE ULJA:

 1. Proverite, da li je agregat za struju postavljen na bezbednu, vodoravnu površinu, i da je motor isključen, dovod goriva zatvoren i da je lula skinuta sa svećice za paljenje.
 2. Odvrnite poklopac otvora za nalivanje ulja (Slika 5., poz. 1).
 3. Pomoću levka u otvor za nalivanje ulja sipajte otpr. 0,6 litara ulja (propisana količina u slučaju praznog motora). Prilikom nalivanja obratite pažnju, da ulje ne curi pored otvora za nalivanje. Ukoliko se to dogodi, izliveno ulje obrišite, a motor potpuno očistite od ulja (površina da bude suva).
 4. Rešetku na unutrašnjem delu poklopca obrišite na suvo, poklopac vratite na otvor za nalivanje i zavrnite ga. Nakon toga odmah ga otvorite i proverite nivo ulja – nivo ulja treba da dostigne rub otvora za nalivanje. U slučaju niskog nivoa ulja na meraču nivoa ulja, koji se nalazi na poklopcu, vidi se nivo ulja.
 5. U slučaju niskog nivoa ulja dolijte ulje od preporučenog ulja i podesite željeni nivo (istim uljem, koje upravo koristite u agregatu za struju).

Nemojte mešati ulja različitog SAE ili iz različite klase ulja.

UPOZORENJE!

Strogo je zabranjeno korišćenje ulja bez aditiva i ulja za dvotaktne motore.

HERON - KORIŠĆENJE AGREGATA

slika 5

3. Gorivo

UPOZORENJE!

 • Benzin je veoma zapaljiva i eksplozivna materija.
 • Dopuna goriva se vrši u dobro provetravanoj prostoriji uz zaustavljen motor. Prilikom punjenja goriva, odnosno u prostoriji za skladištenje goriva zabranjeno je pušenje i upotreba otvorenog plamena.
 • Nemojte previše napuniti rezervoar (nemojte uliti gorivo do ruba rezervoara). Nakon dolivanja goriva proverite da li je poklopac rezervoara dobro zatvoren.
 • Obratite pažnju, da se ne razlije benzin. Benzinska para ili razliveni benzin se može zapaliti. Ako se razlije benzin, mesto isticanja odmah treba osušiti, odnosno ostaviti da se benzinska para raziđe.
 • Obratite pažnju, da benzin ne dođe ponovo ili na duže vreme u dodir s kožom. Benzinska para se ne sme udisati. Benzin se mora držati na deci nedostupnom mestu.
 • Predlažemo korišćenje uobičajenog motornog benzina sa najmanje 95 oktana. Najbolje je koristiti bezolovni motorni benzin 95 oktana, koji smanjuje stvaranje taloga u prostoru za sagorevanje. Nemojte menjati različite vrste benzina (bezolovni sa olovnim i obrnuto).
 • Koristite isključivo čist benzin. Nemojte koristiti mešavinu benzina i ulja, zaprljan ili benzin neproverenog porekla i kvaliteta. Sprečite da u rezervoar goriva dospe prašina, prljavština ili voda.
 • U slučaju da se agregat uskladištava na duže od mesec dana, pre odlaganja ispustite iz rezervoara ostatak goriva, a iz benzina u karburatoru odstranite talog.
 • Kvarovi, koji su prouzrokovani korišćenjem neodgovarajućeg, zaprljanog ili ustajalog goriva, ne mogu se otkloniti pod garancijom.

NALIVANJE GORIVA

 1. Proverite nivo goriva pomoću pokazivača koji se nalazi na gornjem delu rezervoara za gorivo (slika 6.)
 2. Odvrnite poklopac rezervoara za gorivo i vizuelno proverite količinu goriva, koja se nalazi u rezervoaru.
 3. Ukoliko je količina goriva nedovoljna, pomoću levka dolijte gorivo. Zapremina rezervoara je 6 litara. U rezervoar nemojte sipati više goriva od maksimalne količine. Sipanje veće količine od maksimalnog dovodi do curenja goriva kroz zatvoreni poklopac rezervoara.
 4. Nakon sipanja goriva vratite poklopac rezervoara na svoje mesto i dobro ga stegnite.

HERON - KORIŠĆENJE AGREGATA

slika 6

KORIŠĆENJE BENZINA SA SADRŽAJEM ALKOHOLA

Ukoliko želite koristite benzin sa sadržajem alkohola, proverite, da li je oktanski broj istog iznad 95. Dodavanje alkohola smanjuje broj oktana. Sme se koristiti samo benzin sa maks. 10% etanola. Nikad nemojte koristiti benzin obogaćen metanolom (metil-alkoholom), benzin koji sadrži antikorozivni aditiv odnosno razređivač na bazi metanola, kao ni benzin koji sadrži više od 10% etanola. Oštećenja usled korišćenje benzina sa sadržajem alkohola dovode do gubitka garancije. O sastavu goriva sa sadržajem alkohola pitajte rukovaoca benzinske pumpe.

Pokretanje motora

PAŽNJA!

Proverite, da na izlaze agregata za struju nije priključen nikakav potrošač! Ako je moguće, uzemljite agregat.

1. Slavinu goriva postavite u položaj „1” (Slika 7., poz. 1). U slučaju niskog nivoa goriva sipajte gorivo.

HERON - KORIŠĆENJE AGREGATA

slika 7.

2. Prekidač paljenja postavite u položaj uključen (1 – ON) (Slika 8., poz. 1)

HERON - KORIŠĆENJE AGREGATA

slika 8.

3. Ručicu karburatora za pokretanje postavite u levi položaj (pravac od slavine za gorivo). Karburator za pokretanje (čok) ne treba koristiti ako je motor topao ili je visoka temperatura u okruženju.

4. Polako povucite uže za pokretanje koje se namotava (slika 12., poz. 4) do tačke otpora, pa ga naglo trgnite. Postupak po potrebi ponovite dok se motor ne pokrene. Nakon paljenja motora odmah, oprezno otpustite ručicu pokretača.

5. Sačekajte da se motor zagreje na radnu temperaturu. Čok polako pomerite udesno, u toplom vremenu to učinite kroz nekoliko sekundi, a u slučaju hladnog vremena sačekajte nekoliko minuta. Pre svake promene sačekajte da rad motora postane ujednačen. Nakon postizanja radne temperature potpuno isključite čok (desni položaj)

UPOZORENJE!

 • Nemojte dozvoliti, da ručica pokretača naglo udara u motor. Ručicu polako vratite na mesto, da ne bi došlo do oštećenja obloge.
 • Motor uvek palite naglim trzajem ručice, u suprotnom može doći do oštećenja motora.

SENZOR NIVOA ULJA

Senzor nivoa ulja služi za isključenje motora u slučaju da padne nivo ulja. Time se može izbeći oštećenje motora usled nedovoljnog podmazivanja. Ukoliko se nivo ulja spusti ispod bezbednog nivoa, motor se isključuje iako će prekidač motora i dalje biti u položaju uključeno (1 – ON). Bez obzira na to, rukovalac mora proveriti nivo ulja u agregatu za struju pre početka svake eksploatacije. Ukoliko motor stane i ne može se pokrenuti iako u rezervoaru ima dovoljno goriva, pre nego što pokušate ustanoviti uzroke smetnji, proverite nivo ulja u motoru.

Korišćenje agregata za struju

PAŽNJA!

Prilikom korišćenja HERON agregata za struju uvek se držite opisanih uputstava iz ovog poglavlja odnosno poglavlja „Bezbednosne mere”. Agregat za struju je projektovan i oblikovan uzimanjem u obzir potpune sigurnosti rukovaoca, ali pri korišćenju svakog električnog uređaja postoji opasnost od strujnog udara. Zbog toga s posebnom pažnjom poštujte uputstva iz ovog Uputstva za upotrebu.

Proizvođač odnosno distributer ne snosi odgovornost za posledice, koje nastaju zbog nestručnog korišćenja agregata za struju odnosno ako se agregat koristi suprotno uputstvima iz Uputstva za upotrebu, nepoštovanja ili nepoznavanja sigurnosnih propisa koji se odnose na električne aparate, odnosno za posledice koje nastaju zbog nestručnog postavljanja i korišćenja agregata za struju.

UPOZORENJE!

 • Agregat za struju HERON permanentno opteretite samo do nazivne snage. Agregat za struju s maksimalnom snagom dozvoljeno je opteretiti najviše 20 minuta. Nakon toga treba ostaviti mašinu da se ohladi. U svakom slučaju treba uzeti u obzir ukupnu snagu svih priključenih potrošača. O odgovarajućem korišćenju agregata posavetujte se s prodavcem ili distributerom. Stalnim preopterećenjem može se smanjiti životni vek agregata za struju, odnosno može doći do kvara uređaja uz istovremenim gubitkom garancije. O načinu korišćenja agregata posavetujte se s prodavcem ili distributerom.
 • Pre nego što priključite neki potrošač, uverite se, da u slučaju maksimalnog prijema snage neće doći do prekoračenja nazivne snage agregata za struju. Kod pokretanja najvećeg broja električnih motora snaga pokretanja može biti za 2-5 puta veća od nazivne snage.
 • Nemojte prekoračiti propisane vrednosti opterećenja pojedinih utičnica.
 • Agregate za struju HERON od dugotrajnog preopterećenja odnosno kratkog spoja potrošača obezbeđuje na 230 V zaštitni relej od 12 A, a na 12 V zaštitni relej od 10 ampera. Ukoliko napajanje strujom prestane za vreme rada, to može prouzrokovati i zaštitni relej. U tom slučaju sačekajte malo, eliminišite potrošač, koji je prouzrokovao preopterećenje ili kratak spoj, pa ponovi uključite relej. Uzmite u obzir maksimalnu snagu agregata za struju.
 • Pre pokretanja motora uvek uključite zaštitni relej, ako to omogućava data konstrukcija.
 • Na agregat za struju smeju se priključiti samo uređaji, koji su potpuno ispravni i ne pokazuju nikakve poremećaje u radu. Ukoliko se na potrošaču primećuju znaci bilo kakvog kvara (iskri se, usporeno radi, neće da se uključi, isuviše bučno radi, dimi se, itd.) odmah isključite dati uređaj ili agregat za struju. Nakon toga isključite potrošač sa agregata i otklonite kvar.
 • Priključite samo uređaje koji su u savršenom stanju i odgovarajućeg su pogonskog napona (230V/50 Hz).
 • Ukoliko motor radi na neadekvatan način, nemojte menjati podešavanje motora, već se obratite ovlašćenom stručnom servisu.
 • Agregati za struju HERON su pogodna za pokretanje takvih električnih uređaja, elektromotora ili drugih sličnih potrošača, čija preuzeta snaga ne prelazi nazivnu snagu agregata za struju.
 • Ovi agregati su opremljeni AVR (Automatic Voltage Regulator) sistemom – sistemom za elektronsku stabilizaciju izlaznog napona. To omogućava da se na njih priključe i osetljivi elektronski uređaji, npr. televizor, radiomagnetofoni, računari i drugi.
 • Nemojte vršiti izmene na agregatu za struju, nemojte montirati nikakve držače ili produžetke auspuha.

HERON - KORIŠĆENJE AGREGATA

slika 9.

Rukovanje agregatom za struju

 1. Pokrenite motor
 2. Potrošače priključite na utičnice. Obratite pažnju, da ne prekoračite vrednost dozvoljene nazivne snage. Proverite, da li su potrošači u isključenom stanju.
 3. Uključite zaštitni relej, ili se uverite u to, da je uključen.

UPOZORENJE!

Agregat za struju se ne sme koristiti sa maks. dozvoljenom snagom ili permanentno eksploatisati sa nazivnom snagom, ukoliko nisu dati odgovarajući uslovi za hlađenje. Nepovoljni uslovi smanjuju mogućnost opterećenja agregata za struju.

IDEALNI USLOVI ZA KORIŠĆENJE AGREGATA ZA STRUJU:

 • atmosferski pritisak: 1000 hPa (1 bar);
 • temperatura vazduha: 25° C;
 • vlažnost vazduha: 30%.

EKSPLOATACIJA NA VELIKIM NADMORSKIM VISINAMA

Na velikim nadmorskim visinama odnos smeše goriva se menja u pravcu bogatije smeše. Kao posledica toga smanjuje se snaga, a s druge strane povećava se potrošnja goriva.

Na velikim nadmorskim visinama snaga motora se može poboljšati zamenom glavne dizne na diznu sa manjom rupom i promenom položaja zavrtnja za podešavanje smeše.

Ukoliko se motor eksploatiše duže vreme na nadmorskoj visini iznad 1830 metara, karburator se mora podesiti u ovlašćenom servisu.

I u slučaju preporučenog podešavanja karburatora povećanjem nadmorske visine na svakih 305 metara snaga se smanjuje za 3,5%. Bez izvršenog podešavanja gubitak snage je još veći.

UPOZORENJE!

Ukoliko motor radi na nižim nadmorskim visinama od onoga, na koji je karburator podešen, zbog relativno „siromašne” smeše takođe se smanjuje snaga motora, dolazi do njegovog pregrevanja, odnosno može doći do oštećenja.

Zaustavljanje motora

 1. Odvojite priključke svih potrošača sa izlaznih utičnica agregata za struju. U slučaju potrebe, ako agregat za struju morate zaustaviti u slučaju nužde, prekidač motora prebacite u položaj (0) ili isključite paljenje (ako to omogućava data konstrukcija).
 2. Postavite prekidač paljenja u položaj (0 – OFF).
 3. Zatvorite slavinu za dovod goriva.

Održavanje i nega

UPOZORENJE!

Pre početka poslova na održavanju isključite motor, a zatim agregat postavite na bezbednu i vodoravnu podlogu.
Nemojte dodirivati vrele delove motora!
Radi onemogućavanja neočekivanog pokretanja motora obavezno isključite prekidač paljenja motora i skinite lulu sa svećice za paljenje.

PAŽNJA!

Koristite samo originalne rezervne delove. U slučaju korišćenja rezervnih delova neodgovarajućeg kvaliteta može doći do teških oštećenja agregata za struju.
Obavljanje propisanih kontrola, poslova na održavanju, provera i redovno podešavanje su preduslov dobrog učinka agregata za struju.
Redovno održavanje, kontrola i podešavanje obezbeđuju optimalno stanje i dug vek trajanja agregata za struju.

Popravke, radove na redovnom održavanju, provere i podešavanja radi očuvanja osnovne garancije može da vrši isključivo HERON servis ili sam distributer.
Preporučena učestalost održavanja i vrsta poslova na održavanju sadržana su u tabeli dinamike održavanja.

Održavanje rebara za hlađenje cilindra i otvora za hlađenje alternatora

Zaprljanost rebara za hlađenje cilindra (slika 14., poz. 6) i otvora za hlađenje alternatora (slika 14., poz. 3) treba redovno kontrolisati, odnosno rebra za hlađenje i otvore za hlađenje treba održavati u čistom stanju. U slučaju da su jako zaprljane, može doći do pregrevanja motora ili alternatora, a to može dovesti do težih oštećenja motora odnosno alternatora.

Zamena ulja

Korišćeno ulje ispuštajte samo iz malo zagrejanog motora.

 1. Otvorite poklopac otvora za nalivanje i ispusni zavrtanj i ostavite, da ulje slobodno iscuri u pripremljenu posudu.
 2. Nakon ispuštanja ulja u celosti, vratite na mesto ispusni zavrtanj sa podloškom i čvrsto stegnite.
 3. Motor napunite uljem preporučene vrste do željenog nivoa. Preporučena količina motornog ulja je: 0,6 litara.
 4. Poklopcem zatvorite otvor za nalivanje ulja.

UPOZORENJE!

Ulje koje je eventualno iscurilo obrišite na čisto. Koristite zaštitne rukavice, da ulje ne dođe u dodir sa kožom. U slučaju da ulje dospe na kožu, tu površinu kože operite sapunom i vodom.
Korišćeno ulje treba neutralisati u skladu sa propisima o zaštiti okoline. Ulje transportujte na sabirno mesto u zatvorenoj posudi. Korišćeno ulje nemojte baciti u otpad, ne izlijte u kanalizaciju ili na zemlju, nego predajte na sabirnom mestu, koje se bavi prikupljanjem korišćenog ulja.

Čišćenje filtera za vazduh

Zaprljani filter za vazduh sprečava strujanje vazduha u karburator. Da bi se izbegao kvar karburatora, filter za vazduh potrebno je redovno čistiti. U slučaju rada u jako zaprašenom okruženju filter treba češće čistiti.

PLAN ODRŽAVANJA

HERON - KORIŠĆENJE AGREGATA

NAPOMENA:

(1) Prve tri zamene ulja obavite posle svakog meseca ili na svakih 15 radnih sati. Nakon toga na svakih 6 meseci odnosno na svakih 80 radnih sati treba zameniti ulje.
(2) Ukoliko motor radi u zaprašenoj prostoriji, radove na održavanju treba češće obavljati.
(3) Preporučujemo da navedene radove na održavanju obavite u servisu koji je u ugovornom odnosu sa Madal Bal d.o.o.

Kao deo stručnog stavljanja u pogon agregata za struju za korisnika je od posebne važnosti, da se u skladu sa analizom stvarnih uslova eksploatacije odnosno snimanja mogućih izvora opasnosti obave preventivni radovi na održavanju agregata za struju, obave kontrole zaštite od dodira, kao i da se izradi plan dinamike redovne obuke zaštite na radu radi sprečavanja povređivanja.

UPOZORENJE!

Za čišćenje uloška filtera nikad nemojte koristiti benzin ili jako zapaljive materije, pošto može doći do požara ili eksplozije.

PAŽNJA!

Nikad ne ostavljajte da motor radi bez filtera za vazduh, jer to dovodi do brzog habanja motora.

 1. Ručicu karburatora za pokretanje (čoka – slika 12., poz. 5) postavite u položaj zatvoreno (ulevo).
 2. Olabavite dva leptirasta zavrtnja, pa skinite poklopac (slika 12., poz. 3).
 3. Izvadite uložak od penastog sunđera, isperite u toploj sapunastoj vodi, pa ga ostavite da se osuši.
 4. U slučaju vidljive istrošenosti ili oštećenja zamenite uložak.
 5. Ostavite da se uložak napuni čistim motornim uljem, pa višak ulja istisnite (uložak nikad nemojte iscediti).
 6. Vratite uložak od penastog sunđera, na kraju vratite i zatezanjem zavrtnja fiksirajte poklopac.

Održavanje svećice za paljenje (Slika 10.)

Preporučene vrste svećica za paljenje: Brisk – LR17YC, NGK – BPR5ES ili njima ekvivalentne vrste.

PAŽNJA!

Nikad nemojte koristiti svećice za paljenje neodgovarajuće toplotne vrednosti.

UPOZORENJE!

Odmah nakon zaustavljanja motora auspuh je veoma vreo. Zbog toga veoma pazite, da ne dođe do opekotina.
Radi savršenog rada motora svećicu za paljenje treba tačno podesiti i očistiti od naslaga.

 1. Skinite kabel (lulu) svećice za paljenje i odgovarajućim ključem odšrafite svećicu.
 2. Vizuelno proverite stanje svećice za paljenje. Ukoliko je svećica vidno istrošena, slomljena ili postepeno otpada izolacija, zamenite svećicu. Ukoliko svećicu želite ponovo koristiti, očistite je žičanom četkom.
 3. Pomoću odgovarajućeg pribora podesite zazor elektroda. Zazor elektroda podesite prema preporuci, savijanjem elektrode. Potreban zazor elektroda iznosi: 0,6-0,8 mm.
 4. Proverite zaptivku svećice, zatim da bi ste izbegli oštećenje navoja, rukom zavrnite svećicu.
 5. Na kraju pomoću ključa za svećice zategnite toliko, da se pritisne zaptivka.

Napomena:

HERON - KORIŠĆENJE AGREGATA

slika 10.

Nakon zavrtanja nove svećice zategnite još ½ okreta, da bi se pritisla zaptivka. Ukoliko vraćamo staru svećicu, dovoljno je svećicu zategnuti 1/8-1/4 okreta.

PAŽNJA!

Obratite pažnju da svećica za paljenje bude dobro zategnuta. Loše zategnuta svećica se jako zagreva, usled toga može doći do težeg oštećenja motora.

Održavanje izduvne cevi i hvatača iskri

Odstranjivanje uglja i čišćenje hvatača iskri prepustite stručnjaku.

Održavanje filtera goriva (Slika 11.)

PAŽNJA!

Benzin je lako zapaljiva materija, a u izvesnim okolnostima postoji opasnost i od eksplozije. Na mestu obavljanja rada nemojte pušiti i nemojte koristiti otvoreni plamen.

 1. Odvrnite zatvarač rezervoara za gorivo i izvadite filter za gorivo. Operite filter u nezapaljivom sredstvu za čišćenje (na primer u sapunici), pa ostavite ga da se potpuno osuši. Ako je filter previše zaprljan, zamenite ga.
 2. Očišćen filter vratite u otvor za punjenje.
 3. Vratite poklopac rezervoara i čvrsto ga stegnite.

HERON - KORIŠĆENJE AGREGATA

slika 11.

Čišćenje taložnika karburatora

 1. Zatvorite slavinu za dovod goriva.
 2. Odvrnite ispusni zavrtanj (slika 7., pozicija 1) i u unapred pripremljenu posudu ispustite benzin sa talogom.
 3. Vratite ispusni zavrtanj na svoje mesto i otvaranjem dovoda goriva proverite, curi li gorivo kod i oko ispusnog zavrtnja. Ukoliko curi, još više stegnite zavrtanj ili zamenite zaptivač.

PAŽNJA!

Benzin je veoma zapaljiva i eksplozivna materija.
U blizini radnog prostora zabranjeno je pušenje i upotreba otvorenog plamena.
Obratite pažnju, da benzin ne dođe ponovo ili na duže vreme u dodir s kožom. Benzinska para se ne sme udisati.
Benzin se mora držati na deci nedostupnom mestu.

Nakon završetka montaže uverite se u to, da nigde ne curi gorivo, obrišite eventualno razliveno gorivo i pre pokretanja uređaja prostor dobro provetrite.

Karburator je veoma kompleksan i složen uređaj, stoga njegovo čišćenje i održavanje treba poveriti stručnjaku. Podešavanje mešavine odnosno karburatora određuje proizvođač. Zabranjeno je na bilo koji način menjati fabričko podešavanje. Bilo kakva nestručna intervencija u podešavanju karburatora može teško oštetiti motor, generator ili priključene potrošače.

Čišćenje taložnika slavine za gorivo

Ukoliko je taložnik sastavni deo slavine za gorivo (pojedini delovi uređaja u različitim proizvedenim serijama mogu se razlikovati u manjoj meri, te razlike su podjednakog kvaliteta i funkcionalni parametri odnosno parametri snage agregata za struju ostaju nepromenjeni), održavanje treba obaviti na sledeći način:

 1. Zatvorite slavinu za dovod goriva.
 2. Odvrnite poklopac taložnika (slika 7., pozicija 1) i skinite ga. Operite ga u nezapaljivom sredstvu za čišćenje.
 3. Ostavite ga da se dobro osuši, vratite ga nazad i dobro zategnite.

PAŽNJA!

Benzin je veoma zapaljiva i eksplozivna materija. U blizini radnog prostora zabranjeno je pušenje i upotreba otvorenog plamena.

Obratite pažnju, da benzin ne dođe ponovo ili na duže vreme u dodir s kožom. Benzinska para se ne sme udisati.
Benzin se mora držati na deci nedostupnom mestu.

Nakon završetka montaže uverite se u to, da nigde ne curi gorivo, obrišite eventualno razliveno gorivo i pre pokretanja uređaja prostor dobro izvetrite.

Skladištenje

UPOZORENJE!

Prilikom transporta motora uverite se, da je prekidač za paljenje motora u položaju (0 – OFF), da je rezervoar goriva zatvoren na odgovarajući način, kako ne bi došlo do izlivanja benzina. Obratite pažnju, da se u toku transporta ne izlije benzin. Ako se ipak izlije benzin, mesto isticanja odmah treba osušiti, odnosno ostaviti da se benzinska para raziđe.

POSLOVI PRE USKLADIŠTENJA MAŠINE NA DUŽE VREME

 • Očistite motor spolja.
 • Ispustite benzin.
 • Zatvorite slavinu za dovod goriva.
 • Skinite vod goriva sa karburatora
 • Iz rezervoara za gorivo ispustite benzin u odgovarajuću posudu postavljanjem slavine za gorivo u položaj „1”.
 • Vod goriva ponovo priključite na karburator.
 • Odvrnite poklopac taložnika I ispustite ostatak benzina, a zatim vratite poklopac na mesto I čvrsto ga zategnite.
 • Ostatak benzina ispustite pomoću zavrtnja taložnika karburatora (vidi poglavlje: „Čišćenje taložnika karburatora”).
 • Pre dugotrajnog skladištenja obavite zamenu ulja.
 • Odvrnite svećicu za paljenje i u cilindar ulijte otpr. 1 kafenu kašiku ulja. Nakon toga 2-3 puta povucite uže pokretača. Time se na površini cilindra (u prostoru za sagorevanje) stvara ujednačeni zaštitni sloj ulja.
 • Pomoću ručice pokretača zavrtite motor i klip zaustavite u taktu sabijanja u gornjoj mrtvoj tačci. Na taj način biće zatvoreni i usisni i izduvni ventili.
 • Zavrnite svećicu za paljenje.
 • Agregat za struju smestite u zaštićenu, suvu prostoriju.

Traženje greške i otklanjanje eventualnih kvarova

Motor se ne pali prilikom pokretanja

 • Da li je prekidač paljenja uključen?
 • Da li je otvorena slavina za gorivo?
 • Da li u rezervoaru goriva ima dovoljno goriva?
 • Da li ima dovoljno količine ulja u motoru?
 • Da li je priključen kabel svećice za paljenje?
 • Da li svećica za paljenje daje iskru?

Ispitivanje svećice za paljenje

UPOZORENJE!

Uverite se prvo, da u blizini nije razliven benzin ili druga zapaljiva materija. Prilikom ispitivanja treba koristiti odgovarajuće zaštitne rukavice. Pri radu bez rukavica postoji opasnost od strujnog udara. Pre vađenja proverite da svećica nije vrela!

 1. Izvadite svećicu za paljenje.
 2. Svećicu postavite u priključak (lulu).
 3. Svećicu za paljenje priljubite telu motora (npr. glavi cilindra) i povucite uže pokretača.
 4. Ako nema iskri, zamenite svećicu za paljenje. Ukoliko ima iskri, vratite nazad svećicu za paljenje i nastavite postupak paljenja u koracima prema uputstvu za upotrebu.
 5. Ukoliko se motor ni posle toga ne pokrene, obratite se stručnom servisu.

Ukoliko niste uspeli otkloniti kvar, popravku poverite stručnom servisu.

Sklopovi i delovi uređaja

Slika 12.

1) rezervoar goriva
2. slavina za gorivo
2a) poklopac taložnika slavine za gorivo
3) poklopac filtera za vazduh
4) ručica pokretača
5) karburator za pokretanje (čok)

Slika 13.

1) glavni prekidač motora
2) priključak uzemljenja
3) nalepnica sa tehničkim podacima
4) piktogram – nivo ulja
5) fabrički broj
6) zavrtanj za ispuštanje ulja
7). poklopac otvora za punjenje ulja
8) merač napona
9) Utičnica za jednosmernu struju 12 V
10) Utičnica 230 V / 50 Hz
11) zaštitni relej (strujni krug 12 V)
12) poklopac rezervoara goriva
13) zaštitni relej (strujni krug 230 V)

Slika 14.

1) poklopac rezervoara goriva
2) pokazivač nivoa goriva
3) otvori za hlađenje alternatora
4) auspuh
5) obloga auspuha – pažnja, vreli deo!
6) rebra za hlađenje cilindra
7) glava cilindra
8) karburator
8a) zavrtanj taložnika karburatora
9) svećica za paljenje
10) karburator za pokretanje (čok)

HERON - KORIŠĆENJE AGREGATA

slika 12.

HERON - KORIŠĆENJE AGREGATA

slika 13.

HERON - KORIŠĆENJE AGREGATA

slika 14.

Koristimo kolačiće za personalizaciju sadržaja i oglasa, pružanje funkcija društvenih medija i analiziranje saobraćaja.
Koristimo kolačiće za personalizaciju sadržaja i oglasa.