Traka za označavanje radova 250 m , EC

Traka za označavanje radova 250 m , EC

Crveno-bela traka 75mm x 250m, PE, sa natpisom ZÁKAZ VSTUPU ( zabranjen prolaz) duž cele trake
Vrši funkciju upozorenja za obeležavanje zaštitne zone tokom građevinsko-iskopinskih radova i obeležavanje radnih prostora u radionicama, magacinima itd.

SKU: 9568
Brend: 
Katalog proizvoda: 
754 RSD